Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Huvudstudie, SGI 2007

Huvudstudie för det före detta Sågverket i Väckelsång, Tingsryds kommun. Dioxin, klorfenoler och klorerade bekämpningsmedel har påträffats i varierande halter och omfattning i jord, bark, sediment och grundvatten inom respektive undersökningsområde. Undantaget är området vid den före detta kvarnen, som främst undersökts avseende förekomst av kvicksilver. Här har inga halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för bostäder påträffats. Nuvarande och planerad markanvändning (bostäder) bedöms inom kvarnområdet inte begränsas av markföroreningar. Om rivningsrester eller andra indikationer på föroreningar påträffas vid markarbeten bör en miljökontroll utföras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2007__8&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss