Huvudstudie Kylhult

Fastigheten Kylhult 1:341, som är belägen strax öster om Strömsnäsbruk, omfattar en yta av cirka 3 700 m2. Fastighetsägare är ett dödsbo. Under perioden 1963–1982 bedrevs hantering av spillolja och lösningsmedelavfall inom fastigheten. Syftet med verksamheten var att återvinna olja och lösningsmedel från det mottagna avfallet. I samband med denna hantering inträffade spill och läckage som har medfört att jordlager och grundvatten inom och i anslutning till fastigheten förorenats. Fastigheten nyttjas inte idag. Den är belägen i anslutning till skogsmark och den är tillgänglig för allmänheten. Mot öster gränsar fastigheten mot en fastighet med fritidshus med egen vattentäkt, där uttag sker av grundvatten från jordlagren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2007__7&context=54