Hotade fiskarter och stammar som har behov av riktade åtgärder

Möckelnområdet i Kronobergs län är ett av de tre områdena i Skandinavien som fortfarande har kvar ett livskraftigt bestånd av mal. Malen är klassad som akut hotad i den av Naturvårdsverket fastslagna så kallade ”rödlistan” över hotade djur- och växtarter i Sverige (1). Inom länet förekommer mal från Ryssbysjön längst i norr till åtminstone Delarydsmagasinet i söder. Området omfattar Helgeån, Lilla Helgeån upp till Tjurkö kvarn, Ryssbysjön, Stensjön, Agunnarydssjön, Möckeln, Tornasjön, Skeppshultasjön och Bökönasjön. Kärnområdet är sjön Möckeln och dess tillflöden Helgeån (även kallad Agunnarydsån) och Lilla Helge å upp till Tjurkö kvarn. De viktigaste reproduktionslokalerna är Helgeåns sträckning mellan Möckeln och Agunnarydsjön samt Lilla Helgeå upp till Tjurkö kvarn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Hotade arter
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2007_04&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss