Tjockskalig målarmussla i Kronobergs län - resultat från inventering av stormusslor 2000 & 2005

Under år 2000 och 2005 har inventeringar av stormusslor utförts i Kronobergs län. I Sverige förekommer åtta arter av stormusslor varav sex arter har påträffats i Kronobergs län. Två av arterna funna i Kronobergs län, tjockskalig målarmussla och flat dammussla, finns med på den av Naturvårdsverket fastslagna ”rödlistan” över hotade växt- och djurarter. Den tjockskaliga målarmusslan är dessutom upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv Natura 2000 och i Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) globala rödlista för djur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2006_05&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss