Bottenfauna i Kronobergs län 2005

Länsstyrelsen har sedan 1982 ansvaret för planering av kalkning i länets sjöar och vattendrag. Fram till idag har ca 480 sjöar kalkats med totalt ca 320 000 ton kalk. Statsbidrag till verksamheten har som regel utgått med 85 % av totalkostnaden. Den övervägande delen av bidraget har förmedlats till länets kommuner som lagt ned ett förtjänstfullt arbete på att förbättra/bibehålla vattenkvalitén i sjöar och vattendrag. Detta till nytta för bland annat fritidsfiske och husbehovsfiske, samt för mångfalden hos växt och djursamhällena i och kring våra vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Jakt
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2006_06&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss