Ängssvampar 2005

Under 2005 inventerades ängssvampar på 43 ängar spridda över fyra områden i Uppvidinge och Växjö kommun på ängs- och betesmark. Totalt sett påträffades 39 arter. Åtta rödlistade ängssvampsarter hittades. Tre arter är snarast att betrakta som hagmarksarter. Då hösten år 2005 var ovanligt torr, har resultatet av tidigare tre års inventeringar från ett av områdena inkluderats i rapporten. Det tidigare materialet avviker inte påfallande från 2005 års resultat med undantag för att ytterligare två rödlistade ängssvampar tillkommer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2006_15&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss