Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Spilloljehantering i Kylhult

Inom fastigheten Kylhult 1:341 i Strömsnäsbruk har spillolja hanterats under åren 1963-1982. Hanteringen har bestått i att begagnad olja köpts upp på verkstäder och forslats till fastigheten där den förvarats i ovanjordiska cisterner som funnits uppställda på ett 40-tal platser. När oljan fått stå ett tag och föroreningarna sjunkit till botten såldes det övre oljelagret vidare för framställning av ny olja. Sedimenterade oljerester har vid tillfällen skyfflats ut och eldats på marken och oljespill har noterats vid tidigare tillsynsbesök. Under slutet av 70-talet förvarades även färgavfall i ett tiotal av cisternerna. Samtliga cisterner har rivits och fastigheten utgörs idag av ej inhägnad skogsmark som gränsar till bostadsfastighet med uttag av grundvatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2004__4&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss