Inventering Verkstadsindustrier - 2004

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under åren 2002 till 2004 genomfört en inventering av verkstadsindustrin i länet. Denna innefattar flertalet olika verkstadsindustrier, allt från industrier med skärande bearbetning, ytbehandling och legotillverkning av olika slag till mindre verkstäder och smedjor. I begreppet verkstadsindustri ryms ett flertal olika verksamheter, som spänner över allt ifrån konventionell mekanisk bearbetning av material till kemisk- och elektrolytisk ytbehandling samt lackering. Påverkan på den yttre miljön varierar, beroende både på arten av verksamhet samt på hur lång tid verksamheten varit i drift. Tidigare teknik och hantering av kemikalier samt avfall skiljer sig väsentligt från dagens teknik, hantering och miljömedvetenhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2004_20&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss