Inventering Kemtvättar - 2002

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under 2002 genomfört en inventering av var det bedrivits kemtvätt i länet. Problem med föroreningar orsakade av kemtvättsbranschen är främst kopplat till utsläpp av klorerade alifater. Sedan 1950-talet har helt dominerande tvättkemikalie varit tetrakloretylen (PCE). Bland PCE och dess nedbrytningsprodukter finns cancerogena ämnen och ämnen med andra toxiska egenskaper.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2002_36&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss