Malbiotoper i Möckelnområdet - inventering och provfiske sommaren 2001

Malen (Silurus glanis) är vår största sötvattensfisk och klassas som akut hotad i den av Naturvårdsverket fastslagna så kallade ”rödlistan” över hotade djur- och växtarter i Sverige. Under 1900-talet har förekomsterna av mal i svenska vattensystem minskat kraftigt och idag återstår endast tre områden med naturliga bestånd. Nedre delen av Emån, sjön Båven i Nyköpingsåns avrinningsområde samt Möckeln med flera sjöar i Helgeåns avrinningsområde. Under sommaren 2001 utfördes en inventering av malbiotoper i Möckelnområdet med syftet att kartera viktiga uppväxt- och lekområden för mal. Resultatet av inventeringen skall bland annat användas vid planering och skötsel av nya och befintliga naturreservat i och omkring Möckeln.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2001_28&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss