• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19 apr 2024 klocka 09.00 - 12.00

Planerarträff

Kulturminnesmärke på Issjöa missionshus faluröda panel.

Välkommen till årets andra planerarträff som ska handla om kulturmiljö.

Träffen riktar sig till dig som arbetar med detaljplaner, bygglov, kulturmiljöfrågor, mark- och exploateringsfrågor samt andra som berörs av dessa frågor.

Program

09.00: Fika och mingel

09.30: Introduktion

  • Fornvård i samhällsplaneringen, Länsstyrelsen
  • Hur kan man hantera fornlämningar vid exploatering, Länsstyrelsen och Ljungby kommun

10.30: Paus

10.40:

  • Kulturhistorisk bebyggelse i planering och byggande, Länsstyrelsen
  • Kulturhistorisk inventering i Älmhults kommun, Älmhults kommun
  • Diskussion
  • Information om kulturmiljöbidrag och riksintressen, Länsstyrelsen

12.00: Avslutning

Var:
Residenset i Växjö, lokal Råshult
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 april klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss