• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 apr 2024 klocka 18.00 - 20.00

Hur påverkar utfodring vildsvinens ekologi och förvaltning?

Vildsvinsåtel på snötäckt mark.

Går det att locka bort vildsvinen med hjälp av utfodring och minska skador på jordbruksmark? Hur påverkar utfodring egentligen vildsvinens ekologi och hur de rör sig i landskapet? Hur påverkas den biologiska mångfalden?

Detta är några av frågorna man har ställt sig i ett forskningsprojekt på Grimsö forskningsstation (Sveriges lantbruksuniversitet). Man har med hjälp av GPS-försedda vildsvinssuggor kunnat följa vildsvinen och se hur de rör sig i relation till utfodringsplatser på olika platser i Sverige. Petter och Arvid från Grimsö forskningsstation delar med sig av resultat från forskningsprojektet som kan vara till hjälp för dig med vildsvinsförvaltningen.

Medverkande

  • Petter Kjellander, professor vid Institutionen för ekologi, Grimsö forskningsstation.
  • Arvid Norström, forskningsassistent vid Institutionen för ekologi, Grimsö forskningsstation.

En digital möteslänk kommer att skickas ut via e-post. Om du har frågor kan du kontakta mattias.johannesson@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 74 91.

Välkomna hälsar Mattias Johannesson Länsstyrelsen Kronoberg.

Denna kurs finansieras av vildsvinspaketet. Vildsvinspaketet är ett uppdrag som regeringen har gett till Länsstyrelsen. Vildsvinspaketet är en del av den nationella livsmedelsstrategin. Syftet är att öka avsättningen av vildsvinskött med bibehållen livsmedelssäkerhet.

Var:
Digitalt.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
23 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 april klockan 23.59.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss