• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

22 apr 2024 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i FREDA-kortfrågor

Tecknad familj i konfliktsituation.

Vill du lära dig mer om att upptäcka och fråga om våld? Välkommen till en utbildningsdag i FREDA-kortfrågor.

Innehåll

FREDA-kortfrågor är en del av Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relation. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda FREDA-kortfrågor i din verksamhet.

Föreläsaren Linn M Hällen har lång erfarenhet av att utbilda personal inom hennes expertområde: våld i nära relationer och myndighetsutövning, rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-bedömningsmetoder.

Webbplatsen linnmhallen.se Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Dagen riktar sig särskilt till dig som arbetar inom kommun, region, civilsamhälle eller myndighet. Du som i din yrkesutövning har till uppgift att identifiera vuxna våldsutsatta för att kunna erbjuda hjälp och stöd.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskap och stöd för att ska kunna börja använda FREDA-kortfrågor i din verksamhet.

Insatsen bidrar till att uppnå följande mål: Jämställdhetspolitiska delmål 5 – Jämställd hälsa, och delmål 6 - Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, samt, Agenda 2030 mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen.

Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Kronoberg, och Halland, bjuder in och önskar dig välkommen!

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 apr 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss