Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2024

I årets bostadsmarknadsenkät (BME) framgår att sju av länets tio kommuner bedömer att bostadsmarknaden är i balans. Endast två av kommunerna bedömer att det råder underskott på bostäder, medan en kommun bedömer att det råder överskott på bostäder. Den trend Länsstyrelsen sett framför sig med fler bostadsmarknader i balans har visat sig vara korrekt. De bakomliggande orsakerna är ett högt antal färdigställda bostäder på senare år i kombination med en negativ befolkningsutveckling i länet.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhällsplanering
  • Stat och kommun
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=494&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss