Regional handlingsplan för en trygg och hållbar dricksvattenförsörjning

Länsstyrelsen har under perioden 2020–2023 reviderat länets regionala vattenförsörjningsplan. Som ett komplement till den nya versionen har en övergripande regional handlingsplan tagits fram. Handlingsplanen innehåller konkreta förslag på åtgärder inom fem målområden: 1. Fullgott vattenskydd för alla allmänna dricksvattentäkter 2. Tillstånd för vattenuttag för alla allmänna dricksvattentäkter och ökat kunskap om vattenuttag 3. Klok samhällsplanering för säker och hållbar vattenförsörjning 4. Fullgott kunskapsunderlag om dricksvattenresurser och potentiella påverkanskällor 5. Upprätthålla och stärka förmågan till dricksvattenförsörjning. Handlingsplanen är ett komplement till rapporten Regional vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län som har rapportnummer 2023:2.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=411&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss