Inventering av pollinatörer i Gävleborgs län 2021-2022

Pollinering är en viktig reglerande ekosystemstjänst som har stor betydelse för samhället och bidrar till bland annat livsmedelsförsörjning, trädgårdsodling, biologisk mångfald och naturupplevelser som rekreation och bärplockning (Ahrné m. fl. 2022). Regeringen skrev i budgetpropositionen för 2020 att förutsättningarna för pollinatörer behöver stärkas, och föreslår därför ett åtgärdspaket för pollinering som ska bidra till att nå de nationella miljömålen och som ligger i linje med Sveriges åtaganden i samarbetet för att säkra överlevnaden av pollinatörer i Europa. Länsstyrelsen har därmed fått medel för att genomföra åtgärder för att hjälpa och förstärka förutsättningarna för vilda pollinatörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=417&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss