Statlig närvaro och service i Gävleborgs län

Årets rapportering kan ses som en uppdatering av 2021 års rapport då inte lång tid passerat sedan dess färdigställande. Den statliga service som ges från de servicegivande myndigheterna i länet är av stor vikt för länets medborgare eftersom den bidrar till ett samhälle med goda möjligheter att leva och verka i på ett tryggt och lättillgängligt sätt. Sju av de elva servicegivande myndigheterna har egna besökskontor i länet. Tre servicegivande myndigheter kan besökas på Statens Servicecenters servicekontor och en servicegivande myndighet har inte något besökskontor. De servicegivande myndigheternas närvaro är dock ojämnt fördelad mellan länets tio kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Människa
  • Samhälle
  • Stat och kommun

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=326&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss