Skötselmanual för mosippa

Mosippan är i många delar av Sverige en välbekant och folkkär blomma. Den blommar tidigt på året – just efter snösmältningen. Dess stora rosa-vita anemonblommor lyser då upp den karga tallskogens ljung och lingonris och på många håll är det en tradition bland befolkningen att besöka de blommande mosipporna. Av olika skäl håller mosippan på att bli sällsynt och den har försvunnit från många trakter under de senaste femtio åren. De viktigaste orsakerna till tillbakagången förefaller vara igenväxning, likriktat skogsbruk, upphört skogsbete, frånvaro av bränder och klimatförändringar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=54&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss