Hölicks naturreservat

Hölicks naturreservat bildades 1987 från att tidigare ha varit ett Domänreservat. Naturreservatet omfattar Hornslandets södra del och har arealen 598 hektar. Syftet med Hölicks naturreservat är att bevara och vårda ett av havet starkt präglat område vid Hälsinglands kust. Syftet är också att vårda och bevara områdets värdefulla kulturmiljö och dess betydelse för rekreation och friluftsliv. Marken ägs av staten genom Naturvårdsverket. Naturvårdsförvaltare är Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Friluftsliv
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996__3&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss