Handlingsplan grön infrastruktur Gävleborgs län Bilaga B6 - Projektsammanfattning: Granskogar i boreal zon med lavskrika som exempelart

Bakgrund och syfte I handlingsplanearbetet upplevde länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Gävleborgs och Dalarnas län (GI-Norrgruppen) ett behov av att undersöka den ”vanliga” skogens gröna infrastruktur och funktionalitet. Såväl nationellt som regionalt gjordes landskapsanalyser av skogar med höga naturvärden, men hur var det egentligen med det övriga skogslandskapet? Hur bidrar våra ”vanliga” produktionsskogar till den gröna infrastrukturen? Kan arter som behöver uppvuxen skog, men som inte kräver naturskogskvalitet klara sig i det brukade vardagslandskapet? Ur dessa frågor växte tanken om att undersöka hur funktionellt vardagslandskapet är, både som livsmiljö och som spridningsväg för en ”lagom” krävande art.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Landskapsvård
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=383&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss