Handlingsplan grön infrastruktur Gävleborgs län - Del B Nulägesbeskrivning

I denna del av handlingsplanen presenteras länets förutsättningar för biologisk mång-fald och ekosystemtjänster, samt en genomgång av de huvudsakliga hoten och utma-ningarna för eller mot en fungerande grön infrastruktur. Upplägget är strukturerat ef-ter de miljökvalitetsmål som bedömts som relevanta för länet. De geografiska underlagen som redovisas i denna del av planen är tänkta att fungera både som kunskapsunderlag och som planeringsunderlag vid prioritering av natur-vårdsinsatser, vid fysisk prövning och planering, eller vid hänsynstagande vid bru-kande av mark eller vatten. Bland annat redovisas geografiska områden och strukturer av särskild betydelse för olika delar av landskapets gröna infrastruktur, så kallade värdekärnor och värdetrakter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=294&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss