Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Handlingsplan grön infrastruktur Gävleborgs län Bilaga B1 - Värdetrakter för hav och kust

Landets länsstyrelser har på regeringens uppdrag tagit fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, enligt riktlinjer från Naturvårdsverket. Tanken är att handlingsplanerna ska vara ett första steg i att bygga upp kunskap om och främja en god förvaltning av den gröna infrastrukturen. De regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur har som mål att identifiera biotoper, strukturer, element och naturområden i land- och vattenmiljö, inklusive i tätortsnära områden. Tillsammans ska dessa skapa ekologiska sammanhang för att bevara landskapets biologiska mångfald och främja ekosystemtjänster. Underlag, eller analyser, som tas fram i arbetet med handlingsplanerna ska göras tillgängliga för alla aktörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Natur
  • Skärgård
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=387&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss