Barns miljö och hälsa 2021 - Regional miljöhälsorapport för Gävleborg län

Barn är särskilt känsliga för miljöfaktorer och påverkas ofta mer av dem än vad vuxna gör. Hälsoeffekter som uppstår i barndomen kan påverka barnens hälsa och välbefinnande genom hela livet. Miljöhälsorapport barn syftar till att ta fram information och underlag kring barns exponering för olika miljöfaktorers betydelse för sjukdom och ohälsa i Gävleborgs län. Förhoppningen är att rapporten ska förmedla kunskap om barns miljörelaterade hälsa och påverka arbetet för en god och jämlik folkhälsa. Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer som har betydelse för för barns hälsa och miljö men även till invånarna i Gävleborgs län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=350&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss