Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2020/2021

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Gävleborgs län. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. I denna rapport redovisas resultaten av utförda inventeringar av lodjur, varg, björn och kungsörn samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av järv i Gävleborg under inventeringssäsongen 2020/2021. Vid lodjursinventeringen 2020/2021 kvalitetssäkrades 17,33 länsegna familjegrupper. Lodjursstammen i Gävleborg vintern 2020/2021 uppskattades därmed till cirka 108 individer. Gävleborg berördes vintern 2020/2021 av 16 vargrevir bestående av familjegrupper, revirmarkerande par och ensamma stationära individer, varav 6 delades med andra län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Vilt
  • Kunskap
  • Natur
  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=7&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss