Handlingsplan grön infrastruktur Gävleborgs län - Del C Insatsområden och åtgärder

Denna del av handlingsplanen för grön infrastruktur (GI) i Gävleborgs län bygger på Del A Bakgrund och Del B Nulägesbeskrivning. Här beskrivs utmaningar som länet står inför samt så kallade insatsområden som har pekats ut som viktiga tematiska områden att jobba vidare med för att stärka den gröna infrastrukturen i Gävleborgs län. Olika aktörer gör redan mängder av åtgärder för att bevara och stärka biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster. Samtidigt utförs många åtgärder på lokal nivå där det kan vara svårt att överblicka hur åtgärderna inverkar på det omgivande landskapet, med dess biologiska mångfald och ekosystemtjänster, i stort. Det kan finnas en risk att många små lokala naturvårdsinsatser inte förstärker varandra fullt ut på bästa sätt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=297&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss