Gävleborgs skogsprogram 2021–2030

Produkten, ”Gävleborgs skogsprogram 2021–2030” beslutades politiskt och lanserades under försommaren 2021. Länsstyrelsen Gävleborg, Skogsstyrelsen samt Region Gävleborg har varit samordnande i denna process. År 2018 antog Sveriges riksdag det nationella skogsprogrammet med visionen att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Det nationella skogsprogrammet innehåller fem fokusområden som vi ska fokusera på nationellt för att uppnå visionen. För att det nationella skogsprogrammet ska få genomslag i hela landet så är det nödvändigt med regional förankring. Därför har ett regionalt skogsprogram tagits fram i bred samverkan, med aktörer från hela skogsspektrat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Landskapsvård
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2021__1&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss