Årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen i Gävleborg 2020

2020 var året då miljökvalitetsmålen skulle nås så att nästa generation fick ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen var lösta. Trots ett omfattande miljöarbete i olika samhällssektorer visar uppföljningen år 2020 att vi bara är nära att nå två mål i Gävleborgs län. Inget mål uppvisar en positiv utveckling i miljön och för flera mål bedöms utvecklingen vara negativ. Ändå är den regionala bedömningen för Gävleborgs län något mer positiv än den nationella.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2020_11&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss