Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2021

I årets bostadsmarknadsenkät (BME) framgår att sex av länets tiokommuner bedömer att det råder underskott på bostäder i kommunen som helhet. De övriga fyra kommunerna bedömer att det råder balans på bostadsmarknaden. I nio av tio centralorter råder det underskott påbostäder, medan flera kommuner uppger att bostadsmarknadernautanför centralorterna är i balans.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2021_5&context=29