Reviderade aktivitetsplaner i VÅG för perioden 2020-2021

VÅG, Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs länsstyrelse, är Länsstyrelsen Gävleborgs plan enligt åtgärd 5 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Enligt åtgärd 5 ska Länsstyrelserna årligen aktualisera sina åtgärdsplaner för att säkerställa att åtgärderna i planerna genomförs och följs upp. Detta dokument utgör 2020 års revidering av Länsstyrelsen Gävleborgs åtgärdsplan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Miljö
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=280&context=29