Marinekologisk inventering och kartering i Nordanstigs kommun

Länsstyrelsen Gävleborg arbetar med att uppnå det nationella målet att skydda 10 procent av havsarealen i ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk. Den låga andelen skydd i Gävleborgs län beror till stor del på bristande kunskap om de marina naturvärdena. För att öka kunskapen om marina naturvärden och därmed bidra till att öka takten av marina naturreservatsbildningen startades projektet MarPro-X, som pågick mellan år 2017–2020. Projektet samfinansierades av Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Länsstyrelsen Gävleborg. Rapporten fokuserar på områden i Nordanstigs kommun, men är bara en i serien av flera marina inventeringar som utförts i länet. En lista med samtliga publicerade marina inventeringsrapporter finns i slutet av denna rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2020_8&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss