Inventering av sikens uppväxtområden

Inventering av sikyngel genomfördes längs Gävleborgs kust under våren 2019. Syftet med inventeringen var att identifiera skyddsvärda områden för eventuell reservatsbildning. De flesta inventerade lokaler saknade sikyngel, men närvaro av flera andra arter kunde konstateras. Spigg uppträdde ofta i stort antal. Flest sikyngel fångades vid Harmånger och Sandarne. Islossningens tidpunkt och uppmätt temperatur i havsytan visade stor variation mellan nord/syd och inre-/yttre skärgård. De infångade sikynglens storlek visade att egentlig tillväxt inte började förrän cirka 10 maj på alla lokaler. Stim med vuxna fiskar som liknade sik sågs vid flera tillfällen nära båten vid färd runt Sandarne, men inte vid andra lokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2020_12&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss