Analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2020

I svaren från årets bostadsmarknadsenkät framgår att sex av länets tio kommuner bedömer att bostadsmarknaden i kommunen som helhet är i balans. De övriga fyra kommunerna bedömer att det råder underskott. I jämförelse med förra årets bedömningar ser bostadsmarknaden i länet ut att långsamt gå mot balans. I sju av tio centralorter råder det fortsatt underskott på bostäder, men tendensen är även här tydlig att utvecklingen går mot bostadsmarknader i balans.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2020_4&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss