Undersökning av bottenfaunan i Färnebofjärdens nationalpark 2018

2018 gjordes en undersökning av bottenfaunan i fyra områden i Färnebofjärdens nationalpark, samma områden mellan Tyttbo och Gysinge som undersöktes år 2013. Prover togs vid tre olika djup och djuren artbestämdes under mikroskop på ett laboratorie. Resultatet av både art- och individantal och också statusgraden var anmärkningsvärt lik det som visades vid undersökningen 2013.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2019_12&context=29