Strategi och handlingsplan för alkohol narkotika doping och tobak i Gävleborgs län 2017–2020

God hälsa och trygghet tillhör de viktigaste grundstenarna i ett välfärdssamhälle, vilka bidrar till att skapa ett attraktivt län med hög konkurrenskraft och god tillväxt. Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) orsakar inte bara ett lidande för individen och anhöriga utan har också stora samhällsekonomiska konsekvenser. Att satsa på ett starkt ANDT-förebyggande arbete är därför av stor vikt. Regeringen har satt upp ett mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Målet innebär ett ökat fokus på arbetet med jämlik och jämställd hälsa och barnrättsperspektivet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=106&context=29