Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Gävleborgs län 2019-2023

Kalkningsverksamheten i Gävleborg Den övergripande strategin för kalkningsverksamheten är att bevara de biologiska värden som finns i försurningsdrabbade områden till dess att en försurningsåterhämtning skett. Kalkning av sjöar och vattendrag har en stark koppling till miljömålsarbetet och miljömålet ”Bara naturlig försurning”. Den övergripande strategin för kalkningsverksamheten är att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” och att påverka förutsättningarna för att kunna nå miljömålet ”Bara naturlig försurning”. 2018 kalkades det i 33 åtgärdsområden och totalt 2865 ton kalk spreds.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2019_11&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss