Inventering av bombmurkla i Gävleborgs län 2009 - 2017

Bombmurkla (Sarcosoma globosum) klassas som sårbar (VU) i den nationella rödlistan. Den omfattas av ett åtgärdsprogram framtaget av Naturvårdsverket och som pågick mellan 2010–2014. Inom ramen för detta åtgärdsprogram har arten inventerats och övervakats av Länsstyrelsen Gävleborg i Gävleborgs län. Kunskapen om Gävleborgs läns lokaler med bombmurkla har främst varit koncentrerat till Mellanljusnan. Här har flera lokaler och växtplatser inrapporterats. Tyvärr har flera av de äldre lägesanvisningarna varit otillräckliga för att peka ut växtplatserna, detta kan försvåra arbetet med att skydda lokalerna. Ett av inventeringens mål var att få noggrannare lägesanvisningar på växtplatserna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2019_1&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss