Handlingsplan för grön infrastruktur Del 2: Kunskapsunderlag

I denna del av handlingsplanen presenteras länets förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt en analys av de huvudsakliga hoten och utmaningarna för eller mot en fungerande grön infrastruktur. Bland annat redovisas geografiska områden och strukturer av särskild betydelse för olika delar av landskapets gröna infrastruktur, så kallade värdekärnor och värdetrakter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=27&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss