2019:2 Flaxnan, Övre och Nedre Tälningsån

Inom Länsstyrelsen Gävleborgs förvaltningsområde sker framtagande av åtgärdsförslag för att sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk status. Åtgärdsförslagen kan ibland komma i konflikt med kulturmiljövärden, både sådana som är kända i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (FMIS), men även sådana som ännu inte identifierats. För att tillvara kulturmiljöintresset i samband med olika ekologiskaåterställningsarbeten behövs bättre kunskap om vilka kulturmiljövärden som finns i anslutning till sjöar och vattendrag, och hur dessa kulturmiljöer ska värderas. Länsstyrelsen Gävleborg, enheten för kulturmiljö och folkhälsa, önskade ett kulturhistoriskt underlag för Flaxnan samt Övre och Nedre Tälningsån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2019_2&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss