Utterinventering 2014

Som en del av den regionala miljöövervakningen i Gävleborgs län genomfördes en utterinventering under sommaren 2014. Syftet var att få en bild av hur väl spridd uttern är i länet och om det har skett några förändringar sedan den förra inventeringen 2009. Den metod som användes är enligt nationella och internationella principer. För att kunna jämföra med tidigare inventering användes i hög grad samma provlokaler. Inventeringen planerades och organiserades av Anna Bredberg och fältarbetet utfördes av Daniel Källman och Bertil Nääs. Resultatet har bearbetats av Johan Färlin, som också har skrivit rapporten. Olle Kellner har varit projektledare. Inventeringen ingår i den regionala miljöövervakningen och har finansierats av Naturvårdsverket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2018_1&context=29