LIV - Laxfisk i nedre Dalälven

Syftet med LIV-projektet har varit att undersöka möjligheten att återskapa fiskvandring och reproduktionspotential för laxfiskar för att i framtiden återfå självreproducerande vildlax och havsöring i en av landets största älvar, Dalälven. Projektet har utfört en helhetsanalys av Nedre Dalälvens möjligheter och åtgärdsbehov och sedan utrett vilken potential som finns för laxartade fiskar i området från kusten upp till Näs kraftverk i Avesta. Projektet har tittat på hur det ser ut i dag och hur det kan komma att se ut efter åtgärder beskrivna som olika scenarier. Åtgärderna gäller både miljöer i älven och projekteringar för fiskvägar och förändrad flödesregim.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Friluftsliv
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2018_4&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss