Lärarhandledning - Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring?

Med denna lärarhandledning, som riktar sig till lärare på högstadiet och gymnasiet, vill vi erbjuda olika alternativ till att arbeta med frågor om klimatförändringar och klimatanpassning med fokus på vad det kan innebära för oss som bor i Gävleborgs län. Ett övergripande syfte med materialet är att ge en större förståelse för sambandet mellan det som sker på global nivå och det som sker lokalt/regionalt. Ett synliggörande av hur klimatförändringarna påverkar närmiljö och vardagsliv kan förhoppningsvis ge ökat engagemang i klimatfrågorna. Klimatrapportens texter tillsammans med lärarhandledningens övningar ger möjlighet till varierad undervisning med god förankring i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. Forskning visar att många ungdomar känner en stark oro för det framtida klimatet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2018_11&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss