Kulturmiljöinventering av sju småskaliga kraftverk

Länsmuseet Gävleborg har utfört en kulturmiljöinventering av sju småskaliga vattenkraftverk i Gästrikland. Inventeringen har utförts under oktober och november månad 2017 av Inga Blennå och Ulrika Olsson på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg. Inventeringens syfte har varit att dokumentera och värdeklassa kraftverken och den intilliggande kulturmiljön. Värderingen har gjorts enligt en modell med fyra olika klasser. De vattenkraftverk med tillhörande miljöer som inventerats är Strömsbro kraftverk, Oslättfors kraftverk, Strömsborgs kraftstation, Bosågens kraftstation, Åmots bruksdamm/kraftverk, Masugnens kraftstation Åmot och Bergby kraftverk.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2018_5&context=29