Klimatrapport för dig som är ung - Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring?

En klimatrapport visar på utmaningar och möjligheter när klimatet i Gävleborgs län förändras. Rapporten vänder sig i första hand till ungdomar. Som komplement finns en lärarhandledning som tar upp flera frågor och förslag på undervisningsmoment inom både klimatkunskap och klimatanpassning. En förhoppning är att materialet ska introducera ämnesområdet, inspirera och locka till fördjupade studier.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2018_10_1&context=29