Gysinge - Naturreservat i Gävleborgs län

I Gysinge naturreservat kan du uppleva typisk natur för nedre Dalälven, med brusande forsar, lugna fjärdar, gamla strandskogar och vidsträckta älvängar. Årligt återkommande översvämningar sätter de flacka stränderna under vatten. Kombinationen av rinnande vatten, våtmarker och ädellövskog ger upphov till ett mycket rikt växt- och djurliv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Besök
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=157&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss