Ängerån - Inventering och värdering av kulturmiljöer 2017 i Färila socken i Hälsingland

Inom Länsstyrelsens vattenförvaltningsområde sker framtagande av åtgärdsförslag för sjöar och vattendrag för att de ska uppnå god ekologisk status. Åtgärds-förslagen kan ibland komma i konflikt med kultur-miljövärden, både sådana som är kända i Riksantikvarie-ämbetets fornlämningsregister (FMIS), men även sådana som ännu inte identifierats. För att ta tillvara kulturmiljöintresset i samband med olika ekologiska återställningsarbeten behövs bättre kunskap om vilka kulturmiljövärden som finns i anslutning till sjöar och vattendrag, och hur dessa kulturmiljöer ska värderas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2018_8&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss