Skyfallsliknande regn i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Sump- och barrskogar i kalkområdet söder om Gävle

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har under lång tid känt till de speciella förutsättningar och naturvärden som finns i skogarna söder om Gävle. Stort innehåll av kalk i moränen och en god förekomst av sumpskogar, ofta med intakt hydrologi, är de viktigaste anledningarna till områdets säregna skogar, men även inslaget av ädellövträd och tidigare brukningshistorik medverkar. Flera områden är skyddade som naturreservat eller med andra skyddsformer, ytterligare andra är avsatta i form av frivilliga avsättningar, men även mindre uppmärksammade skogar med höga naturvärden förekommer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=72&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss