Inventering av vedinsekter på tall och asp i 20 bergsområden i Gävleborgs län

Vedinsekter inventerades under 2017 på 20 lokaler i Gävleborgs län med tonvikt på skalbaggar på nyligen död tall, äldre tallved och asp. Dessutom noterades andra ovanliga arter av naturvårdsintresse. Lokalerna utgjordes av steniga områden i de kustnära delarna av Hälsingland där det lokalt finns utbredda klapperstensfält i höjdlägen. Alla lokaler var bevuxna med äldre tallskog, ofta med naturskogskaraktär, och var tidigare outforskade vad gäller vedinsekter. Raggbock lever på ungefär hälften av lokalerna, och var den enda ÅGP-arten som påträffades. Även reliktbock och flera andra ovanliga vedinsekter på andra trädslag noterades på många lokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=48&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss