Inventering av Euphydryas aurinia väddnätfjärilslokaler i Gästrikland, 2017

Inventeringen 2017 syftar till att kartlägga förekomst av väddnätfjäril på 16 av Länsstyrelsen i Gävleborgs län utvalda lokaler i Gävleborgs län. Dessa lokaler ska även avgränsas i fält för att underlätta kommande inventeringar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=36&context=29