Fiberbankar i Norrland

I rapporten presenteras möjliga åtgärdsmetoder för att minska risken för spridning från fibersediment samt en sammanställning av gränsvärden för sediment. Rapporten har tagits fram som en del av projektet Fiberbankar i Norrland – FIN. Möjliga åtgärder inkluderar bland annat muddring, övertäckning av fiberområden med olika typer av material, och övervakning av naturliga återhämtningsprocesser. Vilken typ av åtgärd eller kombination av åtgärder som är bäst lämpade, eller om åtgärder bör vidtas, beror helt på de lokala förhållandena på platsen och måste därför föregås av fördjupade riskbedömningar och utredningar om faktiskt åtgärdsbehov.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_1&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss