En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i Gävleborgs län 2017

Situationen på bostadsmarknaden i en kommun varierar över tid. I början av varje år svarar samtliga kommuner i Sverige på Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME). Syftet med enkäten är att bidra till en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden över tid. Denna rapport är en sammanställning av svaren som lämnats av de 10 kommunerna i Gävleborgs län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_4&context=29